brekke_h-245x300Informasjon:
BREKKE, Hermod
f. 1932 (77)
Dr.techn, professor emeritus
Institutt for energi- og prosessteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 38 56