brekke_a-245x300Informasjon:
f. 1942 (00)
Dr.philos, professor emeritus
Institutt for fysikk og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ
77 62 08 83 / 900 26 908