bjrlykke-213x300Informasjon:
f. 1938 (09)
Dr.philos, professor emeritus
Institutt for geofag
Boks 1047 Blindern, 0316 Oslo
22 85 66 68