bjrlykke_a-150x150Informasjon:
f. 1943 (94)
Tidligere professor ved Universitetet i Oslo, adm.dir. ved NGU og
direktør ved Naturhistorisk Museum

922 50 286