winther_j_gInformasjon:
f. 1962 (03)
Dr.ing, direktør
Norsk Polarinstitutt
Polarmiljøsenteret
9296 Tromsø
77 75 06 20 / 907 84 874