weman_helgeInformasjon:
F. 1960 (10)
Dr.ing., professor
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
NTNU
7491 Trondheim
918 97 658