Venvik

Informasjon:
f. 1968 (12)
Dr.ing, professor
Institutt for kjemisk prosessteknologi
NTNU
7491 Trondheim
928 08 787