hans-erik-vatne

Informasjon:
f. 1968 (15)
Dr.ing, teknologidirektør
Norsk Hydro ASA
Postboks 980 Skøyen
0240 Oslo