ursin

Informasjon:
f. 1943 (2013)
Dr.ing, professor i anvendt geofysikk
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 49 78 / 994 54 552