undheim_k

Informasjon:
f. 1931 (65)
Dr.philos, professor emeritus
Organisk kjemi, Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo
22 85 55 21