ulltveidt-moe_j

Informasjon:
f. 1942 (97)
Siv.øk, Master of Intern. Affairs
Konsernsjef
Umoe AS
Boks 60, 1324 Lysaker
948 60 000