tydell_t

Informasjon:
f. 1970 (05)
PhD, leder
NTNUs Nanolaboratorium
7491 Trondheim
73 59 02 09