tnder_k

Informasjon:
f. 1937 (90)
Dr.techn, professor
Institutt for produktutvikling og materialer
NTNU
7491 Trondheim
73 59 28 93