Informasjon:
f. 1934 (91)
Dr.philos, tidl. forsker
Forsvarets Forskningsinstitutt
Professor II Fysisk institutt
Universitetet i Oslo