stokka_sigmund-150x150

Informasjon:
f. 1953 (07)
Dr.ing, forskningssjef
IRIS
Postboks 8046
4068 Stavanger
51 87 50 00