stamnes_jakob_j

Informasjon:
f. 1943 (09)
PhD, professor
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
Allégt 55, 5007 Bergen
55 58 28 18 / 957 70 066