sohlberg_r

Informasjon:
f. 1937 (96)
PhD, tidligere ass. direktør
Norsk Hydro asa