OGSøgnenInformasjon:
f. 1954 (14)
Doktor ingeniør, rektor
Høgskolen i Bergen
Postboks 7300
5020 Bergen
905 55 059

alen