slagstad_dag

Informasjon:
f. 1946 (01)
Dr.ing, seniorforsker
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
7465 Trondheim
73 59 24 07