sandviksnes_j

Informasjon:
f. 1937 (82)
Siviling, forskningssjef
Kjelforeningen, Norsk Energi
Postboks 27 Skøyen
0212 Oslo
22 06 18 00