Informasjon:
f. 1953 (18)
Dr.philos, professor
Universitetet i Stavanger
Centre for Organelle Research
4021 Stavanger
51 83 18 87 / 922 28 352