Informasjon:
f. 1965 (15)
PhD, professor
Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 59 35 33 / 926 00 021