rnquist_einar_marvin

Informasjon:
f. 1956 (05)
PhD, professor
Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 59 35 47