Rong

Informasjon:
f. 1969 (11)
Dr.scient., professor
Tek-Nat fakultet, IDE
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 20 13 /  408 89 897