rdland_a

Informasjon:
f. 1947 (83)
Professor
Institutt for petroleumsteknologi og
anvendt geofysikk, NTNU
7491 Trondheim
73 59 49 32