rimberg_k

Informasjon:
f. 1943 (90)
Siviling., direktør
Kjeld Rimberg & Co
Melzers gt. 4
0257 Oslo
22 44 70 50