reme_philip

Informasjon:
f. 1972 (10)
Dr.ing, forskningsdirektør
Papir- og fiberinstituttet
Høgskoleringen 6B
7491 Trondheim
73 55 09 09 / 922 46 537