rausand_m

Informasjon:
f. 1949 (95)
Cand.real, professor
Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 25 42