liserandabergInformasjon:
f. 1974 (2014)
PhD, professor
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
NTNU
7491 Trondheim
President i Tekna
415 75 252