Kristin_y_pettersenInformasjon:
f. 1969 (13)
PhD, professor
Institutt for teknisk kybernetikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 43 46 / 918 97 191