r-b-pedersenInformasjon:
(15)
professor og senterleder
Institutt for geovitenskap
Postboks 7803
5020 Berge
55 58 35 17 / 913 30 27818