parr_h

Informasjon:
f. 1947 (90)
Dr.philos, tidligere ekspedisjonssjef i
Miljøverndepartementet