liseovreaasInformasjon:
f. 1965 (2014)
Dr.scient, professor
Institutt for biologi
Universitetet i Bergen
Thormøhlens gate 53B
5000 Bergen
55 58 26 75