Osmundsen

Informasjon:
f. 1967 (11)
Dr.oecon, professor
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 15 68 / 996 25 143