omre_k_h

Informasjon:
f. 1951 (02)
PhD, professor i
Statistikk
Institutt for matematiske fag
NTNU, 7491 Trondheim
73 59 35 31