Informasjon:
f. 1954 (17)
Dr.philos, professor
Institutt for teknisk kybernetikk
NTNU
7491 Trondheim
909 40 985