olsen_y

Informasjon:
f. 1953 (01)
Dr.techn., professor
Inst. for biologi/Trondhjem biologiske stasjon
NTNU
7491 Trondheim
73 59 15 92