olsbyeInformasjon:
f. 1954 (09)
Dr.scient, professor
Kjemisk Institutt
Universitetet i Oslo
Sem Sælands vei
0371 Oslo
22 85 54 56