Informasjon:
f. 1965 (10)
Dr.ing, Dekan/Professor
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
NTNU
73 59 43 15 / 934 55 408