Informasjon:
f. 1945 (90)
Dr.ing, professor emeritus
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 47 59 / 918 97 250