narum_p

Informasjon:
f. 1951 (94)
Dr.techn., adm.dir.
Forsvarets forskningsinstitutt
Boks 25
2027 Kjeller
63 80 71 01

Adresse:
Bårliskogen 8
2010 Strømmen
67 97 13 70