moser_m_b

Informasjon:
f. 1963 (10)
Dr.philos, professor i nevrovitenskap og
nestleder for Kavliinstituttet for systemvitenskap
Medisinsk-Teknisk Forskningssenter, NTNU
Olav Kyrres gate 9
7489 Trondheim
73 59 82 77