mohr_v

Informasjon:
f. 1934 (87)
PhD, tidl. professor
Bioteknologi, NTH
og tidl. direktør
Norges forskningsråd
994 95 075