mo_f

Informasjon:
f. 1937 (86)
Dr.techn, professor
Institutt for fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 83 44 / 73 59 83 73