maseng_t

Informasjon:
f. 1946 (99)
Siv.ing, tidligere forskningssjef
Forsvarets Forskningsinstitutt
908 809 98