martens_h.aa_Informasjon:
f. 1946 (98)
Siviling, tidligere professor
Norsk institutt for næringsmiddelforskning
Matforsk/ CIGENE, Norges Landbrukshøyskole
950 75 025
Professor II, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU