lundh_y.gInformasjon:
f. 1932 (83)
Siviling., tidl. forsker
Forsvarets forskningsinstitutt.
og sjefing.
Televerket/Telenor
Professor II Informatikk Universitetet i Oslo