lset_sInformasjon:
f. 1956 (00)
Dr.ing, professor, Senterleder SAMCot
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 46 29