Liyanage_jpInformasjon:
f. 1967 (11)
PhD, professor
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 14 40 / 481 07 343