LieInformasjon:
f. 1969 (14)
Dr.ing., sjefforsker/forskningsleder
SINTEF IKT, Anvendt matematikk
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo
930 58 721